Cart Buy Now or Call 02-739-5900
Search

Prosoft Advantage

    มุ่งมั่น อดทน ต่อสู้กับอุปสรรค     กว่าจะได้เป็นโปรซอฟท์ในวันนี้ ทีมงานทุกคนได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจลงไปใน
    ผลิตภัณฑ์อย่างมาก เราได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ณ วันนี้เรา
    ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง ก็เพราะทีมงานของเราทุกคน ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค
    เราจะสานความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าของเราต่อไป
    

    ทีมงานแห่งอนาคต     สิ่งที่เราโปรซอฟท์ภูมิใจเสมอคือ เรามีทีมงานที่ดี มีคุณภาพ เราทำงานเป็นทีม
    ทุกๆ คนในองค์กรมี ความสำคัญ เราพร้อมเติบโตก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันทุกคน
    ประสานแรงกาย แรงใจเพื่อพัฒนา ซอฟท์แวร์


    ที่สุดของโปรซอฟท์คือลูกค้า     ลูกค้าคือผู้ที่ให้โอกาสโปรซอฟท์ในการบริการเราจะไม่ยอมปล่อยโอกาสที่ดีนี้
    ออกไป Requirement ต่าง ๆ ที่ลูกค้ามีให้เรา เราจะนำไปปฏิบัติเพื่อตอบสนอง
    ความต้องการของ ลูกค้าโดยเร็ว


    คิดใหม่พัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่ออนาคต     จากระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าโปรซอฟท์ไม่เคยหยุดนิ่ง เราได้มีการพัฒนา
    ซอฟท์แวร์ Version ใหม่ ๆ ให้ลูกค้าได้ใช้ของดีมีคุณภาพอยู่เสมอความต้อง
    การของลูกค้าไม่เคยหยุดนิ่ง เราโปรซอฟท์ก็ไม่เคยหยุดนิ่งเช่นกันขณะนี้ทาง
    บริษัทกำลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนอง ความต้อง
    การของลูกค้าอย่างครบวงจร ในธุรกิจเราได้ทำการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ
    เพื่อลูกค้า

    เมื่อลูกค้าเลือกเรา เราได้เลือกเทคโนโลยีที่ดีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการทำงาน
    ทั้งในปัจจุบัน และใน อนาคตให้กับลูกค้าของเราแล้ว


    ยืนอยู่เคียงข้างลูกค้าต่อไป     เรามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ลูกค้าเลือกใช้ซอฟท์แวร์ของเราโปรซอฟท์เพราะ
    คุณภาพและบริการที่ดีที่ ลูกค้าจะได้รับ เราขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะพัฒนา
    ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด
    พร้อมเสนอ การบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ เราขอเป็นส่วนหนึ่ง
    ในความสำเร็จของธุรกิจของท่าน เราจะเป็นฝ่ายไอทีให้ท่านหากท่านมีปัญหา
    เราพร้อมจะช่วยท่านในการแก้ปัญหาตลอดไป